Saturday, June 25, 2011

Mga Takdang Aralin at Pangkatang Gawain sa susunod na Linggo - Hunyo 27-30, 2011

Indibidwal na takdang-aralin: (para sa section na handle ko-- mabini, jaena, aquino , rizal, del pilar at baltazar )

T. A # 1

1. Alamin ang Kaligirang Pangkasaysayan ng

Pabula .

2. Ibigay ang kahulugan ng Mga Elemento ng Pabula

a. Tauhan

a.1. Mga uri ng Tauhan:

bilog (round) o lapad (flat)

b. Tagpuan

c. Banghay

d. Mahahalagang Kaisipan

3. Sumipi ng kwentong “Ang Matsing at ang Pagong” mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr. Jose Rizal. Ilagay sa kwaderno.

4. Ibigay ang kahulugan ng mga Bahagi ng Pananalita at magbigay ng isang halimbawang pangungusap. Bilugan ang bahagi ng pananalita mula sa binuong pangungusap.

a. pangngalan

b. panghalip

c. pandiwa

d. pang-uri

e. pang-abay

f. pangatnig

g. pang-angkop

h. pang-ukol

Pangkatang gawain :
Pangkat Pangngalan : Pagtalakay / Pagbabalangkas ng Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula

Pangkat Panghalip : Paglalahad ng Mga Elemento ng Pabula

Pangkat Pandiwa : Pagsasadula ng “Ang Matsing at ang Pagong”

Pangkat Pang-uri : Pagpapakahulugan at pagbibigay halimbawa sa

a. pangngalan

b. panghalip

c. pandiwa

d. pang-uri

e. pang-abay

Pangkat Pang-abay : Pagpapakahulugan at pagbibigay halimbawa sa

f. pangatnig

g. pang-angkop

h. pang-ukolMaghanda rin ng isang COMMERCIAL na may LESSONg mapupulot.Ito ay gagawin sa Lunes o sa muli nating pagkikita. Maaari kayong gumamit ng iba't ibang estratehiya sa pag-uulat tulad ng mga sumusunod :

1. pagsasadula

2. balitaan - news report

3. panel discussion

4. media presentation - paggamit ng OHP, Video , LCD, IMC, o LIBRARY

5. Tableau / Picture Frame

6. Paggamit ng Graphic Organizers

7. Pagbabalangkas

8. pantomina

9. monologo

10. deklamasyon

11. dugtungang pagsasalaysay

12. mga palaro - tulad ng PINOY HENYO, pera at bayong, hephep hooray, pasahan bola atbp.

13. story telling--- pagkukwento

14. skit

15. at marami pang iba...depende sa naisip ninyong babagay sa paksang tatalakayin.Hindi pwedeng "nakakabagot/ nakakaantok ang pag-uulat" . Isali ang mga tagapanood sa pag-uulat para mas masaya:) okidoki:)

Wednesday, June 22, 2011

Kasaysayan ng Pabula

Pumunta lamang sa link na to--

http://www.ziddu.com/download/15447230/kasaypabula.doc.html

Basahin at intindihing mabuti ang kasaysayan.


Takdang Aralin 1: Sagutan ang ikalawang linggo. Alamin ang mga kahulugan ng mga paksa sa ikalawang linggo.

Thursday, June 16, 2011

Mga Planong Gawain sa Filipino I -2011-2012

Puntahan lamang ang address na ito


http://www.ziddu.com/download/15383107/Mgaplanonggawainfil1courseoutline.doc.html


para makita ang Mga Planong Gawain sa Filipino I -2011-2012. Idikit ang nai-print sa pang-apat na pahina ng inyong kwaderno.

Kasunduan sa Asignaturang Filipino I -Taong-Panuruan 2011-2012

Maligayang pagbati sa mga mag-aaral ko sa Unang Antas ng SSA para sa panimula ng taong ito.

Maaari niyong makita /ma-download ang KASUNDUAN sa ASIGNATURANG FILIPINO para sa taong 2011-2012 sa link na ito -

http://www.ziddu.com/download/15383046/kasunduan2011-2012.doc.html

I- click lamang ang link o kaya'y i-copy paste sa web address bar.

Inaasahan kong magkakaroon kayo ng kopya ng kasunduan hanggang Hunyo 23,2011.
Idikit ang nai-print na kopya sa ikalawang pahina ng kwaderno.