Sunday, August 2, 2009

Sakop ng Lagumang Pagsusulit (B)
Agosto 13-14/ 17-18

(Mula sa Gintong Ani II)

• Epektibong Estratehiya sa Pagkukuwento
• Bumuo ng Patalastas at Anunsyo
• Mga Tagubilin sa Pagtatalata
• Salamat Kay Tatay
• Ipahayag ang Sariling Palagay at Hinuha
• Mga Huling Sandali ni Mabini

Florante at Laura
Aralin 9 Selos
Aralin 10 Nasaan ang Gayong Aruga
Aralin 11 Halina Aking Laura
Aralin 12 Ang Pagdating ng Morong Mandirigma
TAYUTAY

Sanggunian :

Gintong Ani II ni Teresita Cristobal Cruz, Ed Ph.

Florante at Laura ni Susan Helig-Ramos et.al

No comments: