Sunday, November 15, 2009

Dapat Tandaan

November 2009
19 Thursday 2nd Summative Test B
20 Friday 2nd Summative Test B
23 Monday 2nd Summative Test B
24 Tuesday 2nd Summative Test B

Sakop ng ST B sa FIL II

1. Pangkatang Talakayan
2. Pagbabalangkas
3. Sa Pagbabalik ni Adela
4. F at L. 17-20

Saturday, November 7, 2009

need to speak your mind???

need to speak your mind??? just follow the link to join in a conference and collect lots of friends....


http://www.mylot.com/?ref=nilo_agpaoa

Tuesday, November 3, 2009

......sa aking balintataw

"Iyon lamang nakadarama ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan." --Kuwento ni Mabuti

T. A # 6


1. Alamin ang 2 uri ng balangkas.
2. Sumipi ng isang halimbawa ng pagbabalangkas.

Monday, November 2, 2009

T. A # 5

1. Anu-ano ang tungkulin o gamit ng wika?Isa-isahin at ipaliwanag.