Saturday, September 6, 2008

Tagalog Proverbs (Salawikain)

salawikain
proverb

kasabihan
saying

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
God helps those who help themselves.

Kung walang tiyaga, walang nilaga.
Without perseverance, there is no reward.

Kung di ukol, di bubukol.
If it's not related to the matter at hand, it doesn't matter.


Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit.
A desperate person will grab the sharp blade of a knife.

Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.
A quiet person has anger boiling inside.

Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.
To a person without fear, there is no such thing as a high fence.
Kung ano ang puno, siya ang bunga.
An apple tree will bear apples.

Kung may tinanim, may aanihin.
If you planted something, you'll harvest something.

Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo.
What good is the grass if the horse is already dead.

Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan
ay hindi makararating sa paroroonan.
If you don't know how to look back to where you came from,
you will not reach your destination.


Ang hindi magmahal sa kaniyang wika
ay mahigit pa sa hayop at malansang isda.
(José Rizal)
A person who does not love his own language
is worse than beast and foul-smelling fish.
Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
When the blanket is short, learn to curl up under it.


Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.
A sincere invitation is accompanied by a pull (of the hand).

No comments: