Thursday, October 16, 2008

Maikling Pagsusulit

Para sa Ikalawang Antas :Pumunta sa website na ito upang makakuha ng pagsusulit. TANDAAN : Gamitin lamang ang sariling username at password. Isang beses lamang kayo maaaring makakuha ng pagsusulit at isang beses na pagpili ng sagot lamang kaya mag-isip mabuti. Sumagot lamang sa loob ng 20 minuto.

http://www.quia.com/quiz/1530353.html

Kunin sa akin ang sariling username at password. SECRET CODE : agpaoa

Para sa Ika-unang Antas :

pumunta sa http://www.quia.com/quiz/1531493.html

TANDAAN : Gamitin lamang ang sariling username at password. Isang beses lamang kayo maaaring makakuha ng pagsusulit at ilang beses na pagpili ng sagot.

No comments: