Thursday, October 16, 2008

Para sa lahat :

Paalala: Kung sakaling naisipang gumamit ng internet, pinapakiusapan ang lahat ng aking mag-aaral na dumalaw kahit saglit sa website na ito upang ma-update ang sarili sa iba o mga bagong impormasyon o paalala. Maraming Salamat! Magandang Araw. Kung may tanong mag-iwan lamang kayo ng mensahe.No comments: