Sunday, October 11, 2009

TAKDA 3 AT 4

TAKDA 3
1. Alamin ang kahulugan ng Palabaybayang Filipino.
2. Anu-ano ang mga pangunahing tuntunin sa Palabaybayang Filipino?

Sanggunian: Makabagong Balarilang Filipino

TAKDA 4
1. Gumawa ng malaking venn diagram sa isang pahina ng kwaderno. Isulat sa loob ng bilog ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Kristyano at Muslim.
2. Gumawa ng CHARACTER PROFILE nina Florante at Aladin sa inyong kwaderno.

Sanggunian : F at L

No comments: