Thursday, June 16, 2011

Mga Planong Gawain sa Filipino I -2011-2012

Puntahan lamang ang address na ito


http://www.ziddu.com/download/15383107/Mgaplanonggawainfil1courseoutline.doc.html


para makita ang Mga Planong Gawain sa Filipino I -2011-2012. Idikit ang nai-print sa pang-apat na pahina ng inyong kwaderno.

No comments: