Thursday, June 16, 2011

Kasunduan sa Asignaturang Filipino I -Taong-Panuruan 2011-2012

Maligayang pagbati sa mga mag-aaral ko sa Unang Antas ng SSA para sa panimula ng taong ito.

Maaari niyong makita /ma-download ang KASUNDUAN sa ASIGNATURANG FILIPINO para sa taong 2011-2012 sa link na ito -

http://www.ziddu.com/download/15383046/kasunduan2011-2012.doc.html

I- click lamang ang link o kaya'y i-copy paste sa web address bar.

Inaasahan kong magkakaroon kayo ng kopya ng kasunduan hanggang Hunyo 23,2011.
Idikit ang nai-print na kopya sa ikalawang pahina ng kwaderno.

No comments: