Friday, May 23, 2008

Samahan....


Masaya ako't nakilala ko sila. Sila na bago kong kasamahan sa SSA ( School of Saint Anthony) . Ito ay kinuha pagkatapos ng aming ensayo sa sayaw. Ako siyempre ang nakaupo sa sahig sa kaliwa. Maraming araw na puno ng kasiyahan ang dumating sa amin ngunit may araw din na para bang nakakapanghinayang. Mahirap ipaliwanag ngunit lilipas din naman ang araw na makakalimutan ko ang malungkot na araw na iyon. Sana magtagal ang aming samahan na puno ng kasiyahan. Salamat sa inyo:)

No comments: