Saturday, June 28, 2008

Ayos ng Pangungusap

Ayos ng Pangungusap

Karaniwan ang ayos ng pangungusap kung walang salitang ay.


Halimbawa:

Naglalaro ang magkakaibigan.
Hindi kumuha ng posporo si Eric.
Â

Kabalikan ang ayos ng pangungusap kung may salitang ay.


Halimbawa:

Ang magkakaibigan ay naglalaro.
Si Eric ay hindi kumuha ng posporo.

No comments: