Friday, June 13, 2008

Panimula ng "Fun Day 2008"
Mga kuha sa panimula ng "Fun Day". Kami ay napapabilang sa Orange Manggo Team.Sa kuhang ito ay kasama ang aking mga mag-aaral --ABAD SANTOS.

No comments: