Tuesday, November 3, 2009

......sa aking balintataw

"Iyon lamang nakadarama ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan." --Kuwento ni Mabuti

No comments: