Sunday, November 15, 2009

Dapat Tandaan

November 2009
19 Thursday 2nd Summative Test B
20 Friday 2nd Summative Test B
23 Monday 2nd Summative Test B
24 Tuesday 2nd Summative Test B

Sakop ng ST B sa FIL II

1. Pangkatang Talakayan
2. Pagbabalangkas
3. Sa Pagbabalik ni Adela
4. F at L. 17-20

2 comments:

Zena Chongawen said...

TEACHER DAN,
ANG GULO NG BILANG NG H.W PAANO PO BA YUNG BILANG?.

Ranonimous said...

T. Dan, ano po ulit ang pointers sa P.T (Filipno)