Friday, July 1, 2011

Bahagi ng Pananalita

Mga Bahagi ng Pananalita
A. Mga Salitang Pangnilalaman (Content Words)
1. Mga Nominal
a. Pangngalan
b. Panghalip

2. Pandiwa

3. Mga Panuring
a. Pang-uri
b. Pang-abay

B. Mga Salitang Pangkayarian (Function Words)
1. Mga Pang-ugnay
a. Pangatnig
b. Pang-angkop
c. Pang-ukol

1 comment:

Anonymous said...

Salamat po sa ibinigay ninyong kaalaman sa akin. tanong ko lang po, "Saan ko po ba matatagpuan ang mga halimbawa at katuturan atbp bagay na dapat matutunan dito sa wika po?"...

Salamat po..