Friday, July 15, 2011

Sakop ng Lagumang pagsusulit Hulyo 18

makrong kasanayan ,

kasaysayan ng pabula,

elemento ng pabula,

matsing at pagong,

bahagi ng pananalita-pang-uri pang-angkop pang-abay,

ayos ng pangungusap,

tungkulin ng pangungusap,

pinagmulan at katangian ng wika,

elemento ng tula

Kahulugan ng Filipino.

No comments: