Sunday, July 3, 2011

Takdang Aralin #2 (Para sa Hulyo 4- 8 )

Takdang Aralin # 2

1. Basahin at pag-aralan ang mga sumusunod :

Panitikan :

Aralin 1 – “Nagkamali ng Utos”
ni Paz M. Belvez
Aralin 2 – “ Oo Nga’t Pagong”
ni Paz M. Belvez

Gramatika/Retorika
- Pangungusap a. dalawang bahagi
a.1. simuno
a.2. panaguri
b. Uri ng Pangungusap
b.1. ayon sa pagkakabuo o
kayarian
b.2. ayon sa gamit o tungkulin

2. Bumuo ng REPLEKSYON mula sa dalawang binasang pabula(may 2 talata at 4 na pangungusap pataas sa bawat talata)

Halimbawa : Ang Aking Repleksyon(Pamagat)

______________(unang repleksyon para sa "Nagkamali ng Utos")____
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________(ikalawang repleksyon para sa "Oo nga't Pagong")__
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Ibigay ang kahulugan ng 4 na Uri ng Pangungusap ayon sa pagkakabuo o
kayarian at ayon sa gamit o tungkulin . Magbigay ng isang pangungusap bawat
kayarian at gamit ng pangungusap.

Sanggunian:
Bukal I- Serye sa Filipino Para sa Mataas na Paaralan ni Rodolfo C. Cruz et.al mp.2, 7 , 13, p.32

No comments: