Wednesday, December 10, 2008

Pagsusuring Pampanitikan(Ikalawang Antas)
Ito ang inyong susuriin. Ang format ng pagsusuri ay nasa inyong kasanayan. Basahin at pag-aralan mabuti ang pagbuo ng pagsusuri.
Titser: isang nobela
Ayon kay Liwayway A. Arceo
Inilathala ni Ateneo de Manila University Press, 1995
ISBN 9715501818, 9789715501811
150 mga pahina