Wednesday, December 14, 2011

EPIKO ng IBALON , Bantugan , Indarapatra at Sulayman , Maragtas at Ullalim

Makukuha ang kopya sa mga sumusunod na web address :


http://www.ziddu.com/download/17824016/EpikoIBALON.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/17824042/EpikoPrinsipeBantugan.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/17824043/EpikoINDARAPATRA.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/17824044/EpikoMARAGTAS.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/17824045/epikoULLALIM.pdf.html

1 comment:

Anonymous said...

mga pangyayari sa buhay mo na may pagkakatulad sa epikong indarapatra at sulayman sa indarapatra at sulayman?isasalaysay ...........