Thursday, October 22, 2009

Test Schedules

November 2009
19 Thursday 2nd Summative Test B
20 Friday 2nd Summative Test B
23 Monday 2nd Summative Test B
24 Tuesday 2nd Summative Test B

December 2009
10 Thursday 2nd PERIODIC TEST
11 Friday 2nd PERIODIC TEST
14 Monday 2nd PERIODIC TEST
15 Tuesday 2nd PERIODIC TEST

January 2010
16 Saturday Issuance of Report Cards
Ang inyong proyekto para sa Ikalawang Markahan ay ipapasa na lamang sa Nobyembre 13. Ang pagpasa ng huli ay makakatanggap ng malaking kabawasan sa marka ng inyong proyekto.


Sunday, October 11, 2009

TAKDA 3 AT 4

TAKDA 3
1. Alamin ang kahulugan ng Palabaybayang Filipino.
2. Anu-ano ang mga pangunahing tuntunin sa Palabaybayang Filipino?

Sanggunian: Makabagong Balarilang Filipino

TAKDA 4
1. Gumawa ng malaking venn diagram sa isang pahina ng kwaderno. Isulat sa loob ng bilog ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Kristyano at Muslim.
2. Gumawa ng CHARACTER PROFILE nina Florante at Aladin sa inyong kwaderno.

Sanggunian : F at L