Tuesday, September 29, 2009

Sa Oras ng Kalamidad

Nakalulunos. Ito ang salitang maikakabit ko sa bagyong Ondoy na sumalanta sa libu-libong ari-arian at higit sa lahat ay kumitil sa buhay ng napakaraming mamamayan sa lugar ng Marikina at Pasig gayundin sa mga lugar na hindi mo inaakalang mapipinsala ng bagyo. Sa kabila nito, paano napapanatili ng mga Pilipinong bumangon, lumaban, at maging matatag sa unos ng buhay?
(...brb)

Sakop ng ST A -Ikalawang Markahan

1. Uri ng Teksto
2. Kasidhian ng salita
3. Uri ng Panitikan
4. Pamana (G.A)
5. Ang mga Ninunong Pilipino (G. A)
6. Pagbaybay sa Filipino ng mga salitang banyaga
7. Aralin 13-16 (F at L)

Thursday, September 17, 2009

Takdang Aralin Blg. 2

1. Alamin ang 2 anyo o dibisyon ng Panitikan.
2. Anu-ano ang mga uri ng panitikan at ibigay ang kahulugan at halimbawa ng bawat isa.

Mga Aralin sa Filipino II

Balangkas ng mga Aralin sa Filipino II
IKALAWANG MARKAHAN
2009-2010

YUNIT II AT YUNIT III (Mula sa Gintong Ani II)

 Ang mga Ninunong Pilipino
 Ihatid ang Mensahe ng Talumpati
 Balagtasan
 Mga Kasanayan sa Madulang Pagbasa
 Alaala ng Edsa
 Isagawa ang Matalinong Talakayan
 Dahil sa Anak
 Balangkasin ang Binasa
 Sa Pagbabalik ni Adela
 Pagbibigay ng Matalinong Reaksyon
 Pagsulat ng Sanaysay
 Sa Alaala ng Aking Lolo
 Mga Gamit at Tungkulin ng Wika
 Mga araling hango sa Unlad Yamang Filipino (Suplementong Magasin
sa Filipino II)- Ikalawang Bahagi


FLORANTE AT LAURA
 Aralin 13 Duke Briceo – Amang Mapagmahal
 Aralin 14 Panambitan ni Aladin
 Aralin 15 Pamamaalam
 Aralin 16 Ang Pagpatay sa Dalawang Leon
 Aralin 17 Sa Kamay ng Kaaway
 Aralin 18 Ang Pag-aalaga ni Aladin kay Florante
 Aralin 19 Florante
 Aralin 20 Para ng Halaman
 Aralin 21 Pagkukunwari ni Adolfo
 Aralin 22 Nahubdan ang Pagkukunwari

SANGGUNIAN :
Cruz, Teresita Cristobal. 2009
Gintong Ani, Ikalawang Taon. Quezon City
FNB Educational, Inc.

Ramos, Susan Helig. 1999
Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Quezon City
FNB Educational, Inc.

Unlad Yamang Filipino (Suplementong Magasin
sa Filipino II)- Ikalawang Bahagi


Balangkas ng mga Aralin sa Filipino II
IKATLONG MARKAHAN
2009-2010

YUNIT IV (Mula sa Gintong Ani II)

 Pilipino : Isang Depinisyon
 Iba’t ibang uri ng Pakikinig
 Ang mga Pilipino Ngayon at Kahapon
 Pagbabalangkas ng mga Plano
 Teresa
 Kasanayang Pangsanggunian
 Nasagip
 Kasanayan sa Pagsulat ng Buod at Pagbibigay-Puna
 Ang Laki sa Layaw
 Mabisang Paglalarawan
 Pagsulat ng Tulang May Tugma
 Mga araling hango sa Unlad Yamang Filipino (Suplementong Magasin
sa Filipino II)- Ikatlong Bahagi


FLORANTE AT LAURA
 Aralin 23 Ang Unang Liham
 Aralin 24 Mga Tagubilin ni Antenor
 Aralin 25 Bihirang Balita'y Magtapat
 Aralin 26 Heneral ng Hukbo
 Aralin 27 Pag-ibig sa Unang Pagkikita
 Aralin 28 Luha, Sagot sa Pag-ibig
 Aralin 29 Krotona'y Nagdiwang
 Aralin 30 Tagapagtanggol ng Syudad
 Aralin 31 Ang Kasamaan ni Adolfo
 Aralin 32 Pinag-isa ng Masamang Palad
 Aralin 33 Dakilang Pag-ibig
 Aralin 34 Panlilinlang ng Isang Balakyot
 Aralin 35 Masayang Wakas

SANGGUNIAN :
Cruz, Teresita Cristobal. 2009
Gintong Ani, Ikalawang Taon. Quezon City
FNB Educational, Inc.

Ramos, Susan Helig. 1999
Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Quezon City
FNB Educational, Inc.

Tuesday, September 15, 2009

Ikalawang Markahan

Takda Blg. 1
1. Manood ng 24 Oras o TV Patrol at magtala ng 3 balita sa inyong kwaderno.
2. Basahin at pag-aralan ang "PAMANA" p. 116 G.A

Wednesday, September 2, 2009

Unang Pangkalahatang Pagsusulit

Sakop ng Unang Pangkalahatang Pagsusulit

1. ST A/B
2. Kasaysayan ng wika
3. Wastong Balarila
4. Sa Lupa ng Sariling Bayan


Setyembre 7, 2009