Friday, July 17, 2009

Wednesday, July 1, 2009

Sakop ng Lagumang Pagsusulit (ST A)

G. A
Paglalayag... Sa Puso ng Isang Bata
Ayos at Pagkakabuo ng Pangungusap
Anluwage
Piniling Pagmamahal
Kahulugan at Elemento ng Maikling Kwento

F at L

Aralin 1-8


ST A --Hulyo 16

Tanong : Handa na ba ang inyong proyekto? Ipasa agad ang pasulat na ulat(written report)para makapaghanda kayo sa gagawing panel discussion pagkatapos maiwasto ng guro ang pasulat na ulat (written report)

Takdang Aralin Blg. 14

1. Basahin at pag-aralan ang " Piniling Pagmamahal"
2. Sagutan ang pahina 43(1-6) II Suriin at...sa inyong kwaderno o libro.

Sanggunian : G.A mp 37-45

Takdang Aralin Blg. 13

1. Anu-ano ang mga ipinapakiusap ni Florante sa Diyos?
2. Ilahad ang dahilan kung bakit ayaw dinggin ng Diyos ang pakiusap ng binata.
3. Isulat ang saknong na nagpapakita nang unti-unting pagkawala ng tiwala ni Florante sa Diyos.

Sanggunian : F at L -- Diyos ang Tanging Nakaaalam mp. 37-41