Tuesday, September 15, 2009

Ikalawang Markahan

Takda Blg. 1
1. Manood ng 24 Oras o TV Patrol at magtala ng 3 balita sa inyong kwaderno.
2. Basahin at pag-aralan ang "PAMANA" p. 116 G.A

No comments: