Tuesday, September 29, 2009

Sakop ng ST A -Ikalawang Markahan

1. Uri ng Teksto
2. Kasidhian ng salita
3. Uri ng Panitikan
4. Pamana (G.A)
5. Ang mga Ninunong Pilipino (G. A)
6. Pagbaybay sa Filipino ng mga salitang banyaga
7. Aralin 13-16 (F at L)

1 comment:

R. Custodio said...
This comment has been removed by the author.