Thursday, September 17, 2009

Takdang Aralin Blg. 2

1. Alamin ang 2 anyo o dibisyon ng Panitikan.
2. Anu-ano ang mga uri ng panitikan at ibigay ang kahulugan at halimbawa ng bawat isa.

No comments: