Wednesday, September 2, 2009

Unang Pangkalahatang Pagsusulit

Sakop ng Unang Pangkalahatang Pagsusulit

1. ST A/B
2. Kasaysayan ng wika
3. Wastong Balarila
4. Sa Lupa ng Sariling Bayan


Setyembre 7, 2009

2 comments: