Saturday, July 2, 2011

Pandiwa

PANDIWA

• Salitang nagpapakilos o nagbibigay-buhay sa isang lipon ng mga salita.
• Salitang nagsasaad ng kilos o galaw.

ASPEKTO NG PANDIWA

1. PERPEKTIBO (ASPEKTONG PANGNAKARAAN) – kilos na nasimulan na at natapos na

1.1 ASPEKTONG PERPEKTIBONG KATATAPOS – nagsasaad ng kilos na kayayari o katatapos pa lamang bago nagsimula ang pagsasalita. (unlaping ka- + pag-uulit ng KP/P ng salitang ugat).

Anyong Pawatas
Maglakbay
magsulat
mag-impok
kumain


Perpektibong Katatapos

kalalakbay
kasusulat
kaiimpok
kakakain2. IMPERPEKTIBO (ASPEKTONG PANGKASALUKUYAN) – kilos na nasimulan na ngunit di pa natatapos at kasalukuyan pang ipinagpapatuloy

3. KONTEMPLATIBO (ASPEKTONG PANGHINAHARAP) – kilos na hindi pa nasisimulan

Anyong Pawatas

Magsaliksik
Yumuko
Pagbawalan
Matamaan
Lagutan
Regaluhan
Umawit


Perpektibo

Nagsaliksik
Yumuko
Pinagbawalan
Natamaan
Nilagutan
Niregaluhan ~ renigaluhan
Umawit

Imperpektibo

Nagsasaliksik
Yumuyuko
Pinagbabawalan
Natatamaan
Nilalagutan
Nireregaluhan ~ reniregaluhan
Umaawit

Kontemplatibo

Magsasaliksik
Yuyuko
Pagbabawalan
Matatamaan
Lalagutan
Reregaluhan
Aawit

No comments: