Tuesday, January 26, 2010

Paalala: Maaari niyo nang simulan ang paghahanda sa inyong huling proyekto sa FIL2- pangkalahatang pagsasadula ng Florante at Laura (class project).

Ihanda ang mga sumusunod :

1. skrip
2. mga magsisiganap(aktor/aktres)
3. mga gagawa ng props, background, costume atbp.
4. mga iba pang kinakailangan sa pagbuo ng malikhaing pagsasadula

Ito ay isasagawa sa loob lamang ng silid-aralan sa huling linggo ng Pebrero.

No comments: