Wednesday, January 6, 2010

Takdang Aralin#2

1. Anu- ano ang tatlong kaantasan ng pang-uri? Ipaliwanag at magbigay ng 10 halimbawa sa bawat kaantasan.

No comments: