Saturday, January 16, 2010

Pag-uulat sa F at L

Humanda para sa pag-uulat ng F at L sa Lunes , Enero 18, 2010.
Magsisimula sa Aralin 23...iulat lamang ang talasalitaan, pag-unawa sa nilalaman at pag-uugnay sa lipunan.

3 comments:

Ranonimous said...

Cher! nasaan po yung takda#4? ilagay nyo na po sa post

Ranonimous said...

cher, nasaan po yung takda blg. 3 at 4?

Anonymous said...

cher asan na po yung mga takdang aralin??