Saturday, June 7, 2014


Sa mga anak ko sa 7- Adelfa , ito na ang facebook page natin.
I-click ang link at sumali sa group page.

https://www.facebook.com/groups/sevenadelfa/


No comments: