Thursday, June 11, 2009

Kasunduan sa Asignaturang Filipino II

Kasunduan sa Asignaturang Filipino II
2009-2010


1. Pagkakaroon ng pulang kwaderno
2. Paggawa ng reaksyon/repleksyon sa bawat gawain o aktibidades
3. Pagkakaroon ng kumpletong tala
4. Pagpapaalam sa guro ng dahilan ng pagliban(pagbibigay ng excuse letter)
5. Makatatanggap ng 65 na grado ang hindi pagpasa ng anumang gawain o proyekto
6. Ang anumang huling gawain o proyekto ay magkakaroon ng kabawasan ng marka
7. Pagdala palagi ng dalawang aklat (Gintong Ani II at Florante at Laura)

2 comments:

EJ said...

...teacher..
..pano ba to..
..hehe...
..gagawin k0 na lahat nang assignment..
..haha..\

Teacher Dan said...

Mabuti!cg simulan mo na...hehehe..
Kaya mo 'yan!Go EJ!