Tuesday, June 9, 2009

Takda

Mayroon tayong recitation sa Sophomore's Creed, Mission, at Vision gayundin sa Panatang Makabayan at Panunumpa sa Watawat.

Group singing for SSA hymn. Ngayong Hunyo 10, 2010.Good Luck!

No comments: