Wednesday, June 24, 2009

Takdang Aralin Blg. 9

Pangkatang Gawain
- pagpapaliwanag sa tayutay at pagbuo ng 3 halimbawang pangungusap bawat tayutay na nakaatang sa mga ss. na pangkat :
Pangkat Pangngalan - pagtutulad at pagwawangis
Pangkat Panghalip - pagpapalit-saklaw at pagpapalit-tawag
Pangkat Pandiwa - pagmamalabis at pag-uulit
Pangkat Pang-uri - pagbibigay-katauhan at pagdaramdam
Pangkat Pang-abay - paghihimig at pagtawag

para sa presentasyon ng pangkat-> ilagay ang kasagutan sa cartolina
para sa indibidwal na takdang-aralin -> ilagay sa kwaderno ang sagot

tandaan : ang bilang ng takda ay depende sa talakayan ng bawat seksyon

ito ay titignan ko sa Hunyo 30 - Hulyo 3

No comments: