Thursday, June 11, 2009

Takdang Aralin Blg. 1

1. Alamin at bumuo ng balangkas(outline)ng talambuhay ni Francisco "Balagtas" Baltazar.
2. Gumupit ng larawan ni Balagtas at idikit ito sa inyong kwaderno.Lagyan ng paglalarawan(1-2 pangungusap)sa ibaba.

Sanngunian : Florante at Laura mp. 1-7

1 comment:

Anonymous said...

wahahahaa nh33sA 143